Jag tänkte, varför inte kombinera det användbara med det trevliga? Sjö havtorn i sig är vacker, och sedan kommer det att bli bär. Först nu, om den är beskuren, kommer den att bära frukt? Det faktum att det växer vet jag. Men hennes rötter är inte särskilt stora, de på något sätt förskjuts, inte svåra.

Svar:

Naturligtvis kommer det att bära frukt och det är lättare att plocka bär, men detta bör göras korrekt. Om du klipper alla grenar i rad kommer nästa år avkastningen på detta träd att vara mycket låg. Växten ska beskäras under sommaren och hösten: ta bort torkade skott kontinuerligt, även om de inte bör dölja fruktkropparna. Under skörden utförs trädets främsta beskärning: du kan säkert klippa "öronen". Med bär, riktade djupt in i kronan, såväl som de flesta vertikala, vilket gradvis ger trädet ett spretande utseende. Sträva efter att säkerställa att trädets totala höjd inte överstiger 2,5-3 m.